De R-MET

Het werken met Resourcegroepen vraagt om een fijn samenspel tussen alle betrokken partijen. Het succes van de groep wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin eenieder zich gehoord voelt; tevreden is over de rolverdeling; de ervaren regie en autonomie en de voortgang van de behandeling en begeleiding. Met behulp van de Resourcegroepen-Modelevaluatietool (R-MET) kan het proces met de deelnemers geëvalueerd worden door het invullen van gerichte vragenlijsten door de verschillende betrokkenen. De R-MET draagt bij aan de interne kwaliteitscyclus van de uitvoerende professional en geeft heldere feedback voor een evaluatie in de RG. Een handzame online R-MET is op dit moment alleen voor het onderzoek beschikbaar, maar is in ontwikkeling voor breder gebruik. Voor meer informatie of vragen over de R-MET kunt u zich wenden tot Cathelijn Tjaden (ctjaden@trimbos.nl).
Download R-MET (PDF)