Nuttige links

Actieplatform Herstel voor iedereen

phrenos.mett.nl/hvl/default.aspx

Akwa ggz

https://akwaggz.nl/

Anoiksis (vereniging voor en door psychosegevoelige mensen)

www.anoiksis.nl

ART
Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (bcp-e)

www.trimbos.nl/docs/b10fcf95-1729-4466-a6ae-529f6183d79a.pdf

Bordspel Een Steekje Los

www.debagagedrager.nl/producten/eigenwijs-spel-1/bordspel-een-steekje-los

Caren Zorgt

www.carenzorgt.nl

Centrum voor Certificering van ACT en F-ACT (CCAF)
Erkende interventies Trimbos
De Mat (Mat in de zorg)

www.demat.nl

Eigen Kracht-conferentie

www.eigen-kracht.nl

Expertisecentrum Alcohol

www.expertisecentrumalcohol.trimbos.nl

FAB (familie als bondgenoot)
F-ACT Nederland

Familie enzo (app)

www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo/academischewerkplaatsen/awlvb/nieuws/webapp-familie-enzo

Fotovoice

https://www.trimbos.nl/kennis/herstelondersteunende-zorg-hee/hee-herstel-empowerment-en-ervaringsdeskundigheid/hee-activiteiten#sub10986

Herstellen doe je Zelf

https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/herstellen-doe-je-zelf

HIC

IHT

Informatie over alcoholgebruik

www.thuisarts.nl

Informatie over borderline

www.stichtingborderline.nl

Informatie over eetproblemen, anorexia, boulimia en eetbuienstoornis

www.proud2Bme.nl

Informatie over lithium

www.allesoverlithium.nl

Informatie over ondersteuning bij lvb

www.steffie.nl Informatie over psychose, manie en depressie

www.psychosenet.nl

Informatie over zelfbeschadiging (Stichting Zelfbeschadiging)

www.zelfbeschadiging.nl

imr

https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/illness-management-and-recovery

IPS

www.werkenmetips.nl

IRB

https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/individuele-rehabilitatie-benadering

I.ROC

www.penumbra.org.uk/innovation/iroc

Kenniscentrum Phrenos

www.kenniscentrumphrenos.nl

KR8

www.healthysolutions.nl/project/kr8-programma

MIND

www.wijzijnmind.nl

Movisie
Nederlandse zorgautoriteit

Netwerkintake

www.umcutrecht.nl/nl/netwerk-intake

Netwerkpsychiatrie

www.netwerkzorgnederland.nl/netwerken/netwerkpsychiatrie

phrenos.mett.nl/netwerkpsychiatrie/default.aspx

Over de brug

www.kenniscentrumphrenos.nl/diensten/plan-van-aanpak

Peer-supported Open Dialogue (pod)

www.podnederland.nl

PIMM-methode (deze vervangen door volgende )

PIMM (Pakket Interventie Mantelzorg op Maat)

www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/pimm-pakket-interventie-mantelzorg-op-maat.pdf

Plusminus, leven met bipolariteit (voorheen de VMDB)

www.plusminus.nl

Positieve gezondheid

www.mijnpositievegezondheid.nl

Problematisch alcoholgebruik

www.thuisarts.nl/alcohol/ik-vraag-me-af-of-ik-te-veel-drink#in-het-kort

PsyNet

www.psynet.nl

Redesigning Psychiatry

www.redesigningpsychiatry.org

Plan van aanpak bij verplichte zorg (stappenplan van MIND)

www.dwangindezorg.nl/uitvoering/documenten/publicaties/implementatie/ketenproducten/producten-wvggz/handreiking-eigen-plan

Positieve gezondheid

Resourcegroepen Amsterdam

www.resourcegroepenamsterdam.nl

Samen Sterk zonder Stigma

www.samensterkzonderstigma.nl

Sociale vraagstukken

Steffie (voor ondersteuning bij lvb)

www.steffie.nl Stichting Labyrint (voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen)

www.labyrint-in-perspectief.nl

Stichting Zelfbeschadiging

www.zelfbeschadiging.nl

Stigma en de ggz

www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-de-ggz/in-de-ggz

Strengths Model

https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/strengths-model

Thuisarts

www.thuisarts.nl

Tijdschrift voor Psychiatrie

Tool coral (conceal or reveal)

www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-werk/tips-en-tools/coral-wel-open-op-werk

Toolkit antistigma Ypsilon (met zelftest)

www.ypsilon.org/antistigma

Triadekaart

Trimbos instituut

Verplichte zorg

www.dwangindezorg.nl/wvggz

Vilans

Welzijnsmeter (mantelzorg Psychiatrie)

www.mantelzorgpsychiatrie.nl/test

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

www.meldcode.nl

www.nji.nl/Werken-met-de-meldcode

WRAP (Wellness Recovery Action Plan)

www.kenniscentrumphrenos.nl/diensten/implementatietrajecten/wrap

Ypsilon

Yucel-methode

Zorgplan bij verplichte zorg

https://www.dwangindezorg.nl/uitvoering/documenten/publicaties/implementatie/ketenproducten/producten-wvggz/5-13-lid-1-zorgplan-definitief

Zorgvisie