Met resourcegroepen aan de slag
Ieder mens heeft behoefte aan steun. Maar hoe organiseer je voldoende ondersteuning, ook op de langere termijn? Resourcegroepen zijn hierop een antwoord. Het gaat hierbij om resourcegroepen voor mensen met psychische aandoeningen. Een resourcegroep betreft een aantal mensen, waaronder de cliënt, die samenwerken om problemen op te lossen en steun te bieden waar nodig. De cliënt bepaalt wie er in zijn resourcegroep zit en wie de leiding heeft. Iedere resourcegroep kan zijn eigen naam bedenken voor de groep en iedere groep heeft zijn eigen unieke samenstelling. Alle resourcegroepen hebben als doel om de cliënt te helpen met het bereiken van zijn doelen. Resourcegroepen kunnen overal starten: in de ambulante ggz (b.v. F-ACT-teams) of tijdens klinische opnames (b.v. op de HIC). Het mooie van resourcegroepen is dat ze blijven bestaan, of de cliënt nu behandeld wordt in de specialistische ggz, de basis ggz, bij de praktijkondersteuner huisarts (POH) of bij het sociale wijkteam. Resourcegroepen bieden een structuur voor de samenwerking tussen het persoonlijk netwerk van de cliënt, de ggz en andere professionals en vormen de constante factor in het leven van de cliënt, in goede en slechte tijden.

Door te werken met resourcegroepen zetten we structureel in op regie door de cliënt en samenwerking met naasten. Daarmee zijn resourcegroepen een belangrijke en goed uitgewerkte schakel bij de behandeling en het herstel van mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid.

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil je ook anders denken en anders doen? Wil je met een team meedoen? Durf jij het aan? Wil je een bijdrage leveren? Doe je met ons mee?

Neem contact op

Aan de slag met resourcegroepen? Hier kun je een online training over het werken met resourcegroepen volgen: online training RG

 

Aan de slag met de Netwerkintake? Volg de online training hier: online training Netwerkintake