Over ons

In 2014 werd er door de Stichting GGZ+ het initiatief genomen voor dit landelijke project. Bram Berkvens en Frits Bovenberg waren pioniers van het eerste uur. Er werden landelijke bijeenkomsten georganiseerd waar bevlogen en enthousiaste cliënt-ervaringsdeskundigen, familie-ervaringsdeskundigen, professionals, directeuren, bestuurders en andere betrokken experts van verschillende ggz instellingen in Nederland aan deelnamen. Dit mondde uit in landelijke projectgroep, die zich is gaan richten op de implementatie van de RG methodiek in Nederland. Er werden (en worden) studiereizen naar Zweden georganiseerd om te kijken hoe zij daar met de methodiek werken en er werd gewerkt aan een modelbeschrijving. Deze modelbeschrijving leidde vervolgens weer tot het Praktijkboek Resourcegroepen. In 2017 is de Stichting RACT Nederland opgericht. Het bestuur van de Stichting houdt de stand van zaken bij omtrent de implementatie van resourcegroepen in Nederland, heeft contact met (of neemt deel aan) de onderzoeksgroep en ondersteunt bij het organiseren van evenementen (zie voor meer informatie het kopje “bestuur”). Tevens is in 2017 gestart met het landelijke onderzoek naar Resourcegroepen. Lees hier alles over onder het kopje “onderzoek”.

Nanette Waterhout, (Familie-)ervaringsdeskundige en adviseur herstel- en ervaringsdeskundigheid Raad van bestuur bij GGZ NHN, beschrijft het belang van Resourcegroepen voor herstel:

In februari dit jaar nam mijn broer de regie over zijn herstelproces tijdens een gesprek bij 'de ggz’. En hoe! Nog nooit in bijna achttien jaar psychiatrische zorg zag ik hem zo krachtig en vastbesloten. De vele medicatie gaat nu echt afgebouwd worden, hij had al een schema opgesteld.

Om hem heen zaten zijn psychiater, psycholoog, begeleiders en ik, zijn zus en mantelzorger. En hij wist ons haarfijn uit te leggen dat hij ons uitgenodigd had omdat hij ons nodig heeft als ondersteuners tijdens de afbouw. Noem het zijn steun-/resourcesysteem. Hij ging de onderhandeling in met de psychiater over de afbouw. Er was geen speld tussen te krijgen. En we keken met open mond en vol bewondering toe.

We komen van ver. Aan deze krachtige verandering gaat een langdurig verhaal vooraf van gebrek aan luisteren naar en aansluiten bij het verhaal van mijn broer en zijn familie. Een verhaal van trauma, onmacht en verdriet.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die begrijpen hoe belangrijk het is om naast de kennis en kunde van hulpverleners juist ook de ervaring van zowel cliënten als familieleden/belangrijke naasten te gebruiken. SAMENwerken om verder te komen in het herstel en helingsproces.