Bestuur Stichting Resourcegroepen

Het bestuur van de Stichting Resourcegroepen Nederland komt meerdere keren per jaar bijeen om de ontwikkelingen op het gebied van Resourcegroepen te bespreken. Zij organiseren, in samenwerking met anderen, landelijke congressen en studiereizen naar Zweden. Tevens wordt er meerdere keren per jaar een thematisch webinar georganiseerd, waar dieper op de methodiek wordt ingegaan.

Het bestuur informeert zich over de stand van zaken van landelijke implementaties en de bijbehorende scholing wordt besproken. Het bestuur adviseert gevraagd en ongevraagd en heeft zich ten doel gesteld om de kwaliteitsbewaking van de methodiek zoveel als mogelijk te borgen.

Frits Dorleijn - Voorzitter

Frits Dorleijn is ervaringsdeskundige en familie ervaringsdeskundige. Als familie ervaringsdeskundige is hij werkzaam voor Ypsilon. Hij publiceert regelmatig op verschillende media. Sinds 2016 zijn Frits en zijn echtgenote Mieke betrokken bij de ontwikkelingen rondom resourcegroepen en zij zijn samen naar Zweden geweest om de methodiek in de praktijk te zien. Lees hun verslag van deze reis hier.

Frits Bovenberg - Adviseur Bestuur

Frits Bovenberg (1965) is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Hij startte zijn loopbaan in 1983 als B-verpleegkundige in het Delta Ziekenhuis. Vervolgens werkte hij bij: RNO centrum voor geestelijke gezondheidszorg, de inspectie voor de gezondheidszorg, Riagg Zuid-Hollandse Eilanden en GGZ Groep Europoort, nu Bavo Europoort. Frits werkt momenteel als zelfstandig trainer en adviseur bij Frits & Gijs. Daarnaast is hij medeoprichter van F-ACT Nederland, en actief bestuurslid van Stichting HIC en Stichting RACT Nederland. Hij is coauteur van het werkboek HIC (Van Mierlo e.a., 2015), het praktijkboek resourcegroepen (Leeman e.a., 2017), Netwerkpsychiatrie (Mulder e,a,, 2020) en het vernieuwde praktijkboek resourcegroepen (Leeman e.a., 2021). Tot 2023 was Frits lid van het bestuur van de stichting Resourcegroepen.

Eva Leeman - Secretaris

Eva Leeman is psychiater en werkzaam bij Antes. Naast haar werk als psychiater is zij inhoudelijk directeur van de Divisie Klinisch en Acute Psychiatrie van Antes. Eva was tot 2023 voorzitter van het bestuur van de afdeling Ernstige Psychiatrische Aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Eva is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkelingen rondom resourcegroepen. Zij is auteur van het praktijkboek resourcegroepen (Leeman e.a., 2017) en de volledig vernieuwde versie van het praktijkboek resourcegroepen (Leeman e.a., 2021). Daarnaast is zij coauteur van het boek Netwerkpsychiatrie (Mulder e.a., 2020).

Niels Mulder - Bestuurslid

Niels Mulder (1959) is psychiater en sinds 2007 als Hoogleraar Openbare GGZ verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum. Niels werkt als psychiater bij Antes. Hij is lid van de adviesraad van het Centrum voor Certificering van ACT en F-ACT (CCAF) en bestuurslid van Stichting Kenniscentrum Phrenos. Niels is (co-)auteur van (inter)nationale publicaties op het gebied van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en redactielid van diverse boeken, waaronder het Handboek Flexible ACT (Veldhuizen e.a., 2008 & 2015), Werkboek HIC (Van Mierlo e.a., 2015), het Werkboek IHT (Prinsen e.a., 2016), het Praktijkboek Resourcegroepen (Leeman e.a., 2017), het boek Netwerkpsychiatrie (Mulder e,a,, 2020) en het vernieuwde praktijkboek resourcegroepen (Leeman e.a., 2021). Niels is lid van het bestuur van de Stichting HIC, F-ACT Nederland en Resourcegroepen Nederland.

Cathelijn Tjaden - Penningmeester

Cathelijn Tjaden is psycholoog en onderzoeker. Ze is verbonden aan het programma Zorg en Participatie van het Trimbos-instituut en aan Tilburg University, Tranzo. Zij hoopt te promoveren op het landelijke onderzoek naar resourcegroepen (2017-2021). Cathelijn is adviserend lid van het bestuur van de Stichting Resourcegroepen Nederland. Tot 2023 was Cathelijn adviseur van het bestuur. Sinds begin 2023 is zij lid van het bestuur en penningmeester.

Wim van Beek - Bestuurslid

Wim van Beek is psychiater en was tot 2023 werkzaam als bestuurder zorg bij Antes, onderdeel van de Parnassia Groep. Wim is landelijk actief betrokken bij het Actieplatform Herstel voor Iedereen en maakt zich hard voor de implementatie van de resourcegroepenmethodiek binnen de GGZ. Sinds 2017 is Wim lid van het bestuur van de Stichting Resourcegroepen Nederland.