RG Methodiek

Resourcegroepen in de ggz hoe benutten we de triade van cliënt, naastbetrokkenen en behandelaren optimaal?

Idelette Kruidhof, dr. Jojanneke Bruins, prof.dr. Stynke Castelein

Eenzaamheid en sociaal isolement komen veel voor onder mensen met een ernstige psychische aandoening. Het is daarom belangrijk om de naaste omgeving van deze mensen te betrekken bij de behandeling. Toch gebeurt dat in Nederland nog onvoldoende. In dit artikel bespreken we een nieuwe werkmethode die het betrekken van vrienden, familieleden en buren stimuleert.

Meer informatie

Dragen resource groepen bij aan meer eigen regie en zelfredzaamheid?

Frits Bovenberg, Michel de Baan

De massale invoering van wijkteams is een uitstekende ontwikkeling die bijdraagt aan zorg direct aan huis, binnen de eigen leefomgeving. Resource groepen zijn mogelijk een goede aanvulling op deze wijkteams. Ze kunnen bijdragen aan verbetering van de samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg. Wat zijn resource groepen en hoe werken ze?

Meer informatie