Artikel “Hoe werken resourcegroepen”

Online training Resourcegroepen en Netwerkintake
14 augustus 2023

In Nurse Academy GGZ (nr 4, 2023) is een artikel verschenen van Marianne van de Linde (VS GGZ) en Daphne Boeke (VS GGZ) over het werken met resourcegroepen. Dit artikel biedt praktische inzichten en tips voor verpleegkundigen om effectief gebruik te maken van het resourcegroepenmodel. Werken met dit model bevordert de eigen regie van cliënten, bevordert triadisch werken (de patiënt, de naaste(n) en de hulpverlener(s) overleggen
met elkaar om samen het herstel van de patiënt te ondersteunen) en gezamenlijk herstel van cliënt en naasten. Ontdek hoe dit model de zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen kan verbeteren en verken de rol van de verpleegkundig specialist GGZ. Lees het artikel hier: Hoe werken resourcegroepen.