Green Mental Health

3e Congres RG (2021): een tussenbalans met goede vooruitzichten
6 augustus 2019
Cliëntperspectief: inzetten mentoren/steunfiguren
4 maart 2021

Stichting Green Mental Health stelt zich ten doel innovatieve projecten en projecten op het raakvlak van natuur en mentale gezondheid te realiseren die bijdragen aan het actief herstel van mensen met psychische problemen.

Wij willen de zorg voor mensen met psychische problemen, hun familieleden, vrienden en naasten vernieuwen en verbeteren. Dit doen wij onder andere door een breed publiek en in het bijzonder beleidmakers en financiers van de geestelijke gezondheidszorg te informeren over nieuwe behandel- en begeleidingsmethoden. Samen met onze zorg- en groene partners ontwikkelen wij nieuwe zorgprogramma’s, producten en diensten. Wij streven er naar om de opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen en onderzoek te stimuleren.

Dit vanuit de overtuiging dat wij hiermee het fundament bouwen voor een duurzame geestelijke gezondheidszorg en een groene en leefbare wereld, voor de huidige én komende generaties mensen met psychische aandoeningen.

Stichting Green Mental Health (GMH) kiest in het verlengde van haar missie voor zowel lokale, regionale, landelijke en internationale projecten. GMH wil het debat over de meest optimale inhoudelijke zorg, voeden en aanvoeren. Juist door in de praktijk – samen met haar partners – het potentieel van deze nieuwe en innovatieve vormen van geestelijke gezondheidszorg te laten zien.